Mikrogranty 2017

Informacje ogólne

Mikrogranty powędrowały do mieszkańców Sieradza. W sumie w tej turze dofinansowanie do swoich działań otrzymało 12 projektów. Kolejny konkurs już w czerwcu. Grupy nieformalne i stowarzyszenia mogły uzyskać maksymalnie 5000 zł wsparcia na realizację swoich pomysłów. Nabór wniosków odbył się w marcu, a program będzie realizowany do końca roku.

Komisja Oceny Wniosków wspólnie z Urzędem Miasta Sieradz podjęła decyzję o przyznaniu mikrograntów grupom, które osiągnęły minimum 23,5 punktów w ramach oceny. Minimum punktowe spełniło 14 wniosków, z czego 12 KOW zarekomendowała do dofinansowania. Pozostałe grupy wnioskodawców, które nie otrzymały dofinansowania w bieżącym naborze, będą mogły składać ponownie poprawione wnioski, w drugiej turze Programu Mikrograntów przewidzianej na czerwiec 2018 roku. Jednocześnie w drugiej turze nie będą mogły wystartować grupy, które otrzymały dofinansowanie w bieżącym naborze.

Mikrogranty, czyli specjalny program realizowany przez miasto Sieradz, na który przeznaczono w tym roku 100 000 zł cieszy się coraz większą popularnością. Mieszkańcy zrzeszeni w grupach nieformalnych lub w organizacjach pozarządowych mają szansę na realizację swoich pomysłów w zakresie zagospodarowania czasu lub przestrzeni miejskiej. 5000 zł to kwota, która przy wielu projektach pokrywa prawie w 100 procentach koszty projektu.

- Zainteresowanie jest coraz większe i coraz lepiej przygotowane i opisane są wnioski – podsumowuje Łukasz Waszak z Centrum Opus, które współrealizuje projekt - Jest ich więcej niż w roku ubiegłym, są świetnie przemyślane i dobrze zaplanowane.

Inicjatywy zgłoszone do konkursu dotyczyły bardzo różnych przedsięwzięć. Od poezji zaczynając przez kino, zajęcia teatralne, spotkania dla przedszkolaków czy na zajęciach sportowych kończąc – wszystkie dotyczyły zaangażowania mieszkańców w realizację wspólnej inicjatywy.

- Organizacje pozarządowe w Sieradzu świetnie realizują swoje projekty i cieszy ich udział w programie Mikrograntów. Jednak jeszcze bardziej cieszą zgłoszenia od grup nieformalnych, co pokazuje, że mieszkańcy współpracują ze sobą oraz z organizacjami w celu wspólnego działania na rzecz miasta – mówił podczas podsumowania projektu prezydent Paweł Osiewała. – W ubiegłym roku pilotażowo traktowaliśmy ten program, ale jego sukces sprawił, że podnieśliśmy stawkę o 100 proc. Jeśli realizacja projektów będzie tak doskonała jak jakość wniosków będziemy musieli pochylić się nad rozważeniem zwiększenia środków w latach przyszłych.

Krótkie informacje o projektach dofinansowanych z Działania I i II, które w najbliższym czasie będą realizowane w Sieradzu.Galeria zdjęć

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?