Mikrogranty 2018

Informacje ogólne

  1. Przeprowadzono 2 edycje konkursu w marcu i we wrześniu 2018 roku.
  2. W ramach pierwszej edycji wpłynęło 35 wniosków, a do realizacji przekazano 10 projektów na łączną kwotę – 41.998,00 PLN
  3. W drugiej edycji do konkursu wpłynęło 16 wniosków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z tej puli po ocenie Komisji Oceny Wniosków, do dofinansowania zostało przeznaczonych 13 działań. Łączna kwota wsparcia 53.000,00 PLN.
  4. Łączna kwota wsparcia w obu edycjach wyniosła: 94.998,00 PLN na realizacje 23 inicjatyw.
  5. Bezpośredni udział w działaniach Programu wzięło ponad półtora tysiąca mieszkańców Sieradza.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?