Mikrogranty 2019

Informacje ogólne

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019” grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Sieradza oraz młode organizacje pozarządowe mogą starć się o środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć oraz o środki na wsparcie rozwoju organizacji w wysokości od 2 000 zł do 5 000 zł 

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Sieradza oraz na rzecz miasta i jego mieszkańców. Preferowane są działania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców, zwiększające ich aktywność społeczną lub działania wzmacniające potencjał organizacyjny i kompetencyjny młodych ngo.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne i samopomocowe (nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie) mieszkańców Sieradza oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł), które mają siedzibę na terenie miasta Sieradz lub planują prowadzić działania na jego terenie.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 01.04.2019 do 30.11.2019r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski wstępne z opisem pomysłu na inicjatywę należy wypełnić w generatorze ofert. Po ich ocenie  wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę, podczas której opowiedzą o szczegółach planowanych działań i ich finansowaniu. Komisja wyłoni najciekawsze propozycje. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie UM Sieradz i stronie opus.org.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 01.03.2019 do 19.03.2019


Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?